Pravna obavijest

Uvjeti korištenja Internet stranice www.sportina.ba i ograničenja odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i upravitelj web stranice www.sportina.ba je AB-LINE d.o.o. Sarajevo,

Halilovići 6, 71000 Sarajevo

Web stranica označava bilo koje mjesto pod naslovom www.sportina.ba.
Korisnik web stranica je svaka osoba koja posjećuje bilo koju stranicu na web stranicama www.sportina.ba.

Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik upotrebom web stranica www.sportina.ba prihvaća ove opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i saglasan.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranicama isključivo su vlasništvo vlasnika stranice i zaštićeni su autorskim pravima svim primjenjivim zakonima. U sadržaj se osim teksta ubraja i cjelokupan grafički dizajn web stranica sa svim grafičkim elementima .
Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelimično, na drugim mjestima osim ako vlasnik izda dozvolu u pisanom obliku .
Ukoliko korisnik vlasniku dostavi bilo kakve materijale, na vlasnika besplatno i zauvijek prenosi sva materijalna prava i dozvoljava upotrebu i objavu dostavljenih materijala.

Upotreba podataka

Korisnik može podatke upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne primjene i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/skrbnika. Bilo kakvo posredovanje izvornih ili izvedenih podataka trećim osobama, odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito se zabranjuje. Bilo kakva zloupotreba i/ili neovlaštena upotreba/prosljeđivanje podataka rješavati će se u skladu s važećim kaznenim i građanskim zakonima.

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/skrbnik  ne odgovara za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija objavljenih na web stranicama i ne preuzima odgovornost za postupke koje je korisnik poduzeo iz bilo kojeg razloga, uključujući ali ne ograničavajući se na:  krive i/ili neistinite podatke dobivene od strane korisnika, tehničke probleme (npr. računalni virus, nestanak struje, mehanički kvar… itd.), neuspjele usluge ili prekid izvođenja usluge od strane vlasnika/skrbnika, mjere državnih i/ili upravnih organa…itd.

Upotreba ličnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik prikuplja o korisniku sljedeće lične podatke i podatke za kontakt : e-mail adresa, ime i prezime, adresa, grad, porezni identifikacijski broj , mjesto rođenja , adresa prebivališta, broj telefona, broj mobitela, broj faksa . S pristupom web stranicama vlasnik prati podatke korisnika koji se mogu koristiti za identifikaciju ( IP adresu, datum i vrijeme te posjećene stranice) . Ovi podaci mogu se koristiti anonimno za statističke svrhe .
Korisnik preuzima isključivu odgovornost za istinitost, tačnost i ažurnosti osobnih podataka i kontakt informacija koje šalje vlasniku .
Vlasnik će koristiti dobivene podatke o korisniku u skladu s općim uvjetima i važećim propisima ( Zakon o zaštiti ličnih podataka) .
Korisnici mlađi od 16 godina moraju za slanje podataka vlasniku ili davanje pristanka za primanje e- vijesti ili davanje pristanka za sudjelovanje u bilo kakvoj nagradnoj igri vlasnika dobiti prethodnu suglasnost roditelja ili staratelja .
Korisnik je registracijom na web stranici izričito saglasan da vlasnik njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u svrhu :
• olakšavanja pristupa na web stranice
• uspostavljanja kontakta s korisnikom, kada je to potrebno (promjene u djelovanju sistema , informacije o usluzi , itd.)
• slanje raznih e-sadržaja
• U drugim slučajevima, ukoliko korisnik želi.
Vlasnik izjavljuje da bilo koji drugi lični podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez izričitog odobrenja korisnika .

Kršenje propisa

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećih propisa ili ovih uvjeta, vlasnik smije lične podatke, uključujući IP adresu, koristiti kako bi se spriječilo buduće kršenje ljudskih prava i ublažavanje posljedica povrede .
Ako postoje bilo kakve povrede korisnika može se djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili korištenje web stranica.
Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenih izmjena, brisanja, oštećenja koji uzrokuju privremenu ili trajnu neprimjenjivost podataka na web stranicama. Isto tako zabranjuje se bilo kakav pokušaj ili izvršenje aktivnosti kojima se mimo web stranica neovlašteno pristupa bilo kojim drugim sadržajima unutar informacijskog sistema vlasnika.

Prelazne i završne odredbe

Za tumačenje ovih općih odredbi i sporova iz odnosa korisnika i vlasnika primjenjuje se bosanskohercegovačko materijalno i procesno pravo, za eventualne sporove iz ovog odnosa nadležan je sud u Sarajevu.
Ako sud nadležan za odlučivanje u ovom slučaju ne odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća , ta odredba će se ukloniti, ostale odredbe općih uvjeta i dalje će biti važeće i provedive .